Auteursrecht… Da’s moeilijk toch?


Auteursrecht. De laatste jaren is dat actueler dan ooit. Omdat het kopiëren van beeld, tekst en artwork ook makkelijker is dan ooit. Op het internet is zó ontzettend veel beeld te vinden! Zomaar, voor het oprapen. Maar dan is er het auteursrecht. Ooit bedacht om creatieven de mogelijkheid te geven hun inkomen te verdienen met hun creativiteit. Om ervoor te zorgen dan plagiaat wordt voorkomen. Vastgelegd in de auteurswet van 1912. Inderdaad, lang voordat het internet je alles laat zien.

Artikel 1:  ‘Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.’

De auteurswet 1912 |

Die wet bestaat natuurlijk uit meer artikelen. 53 om precies te zijn. Nét iets teveel om ‘m helemaal te kennen. Maar toch wordt iedere Nederlander geacht de wet te kennen… Hmmm… Lastig…

Hoe gaat dat bij Fotogw?

Vaak kunnen we “auteursrechtelijke” vragen direct beantwoorden, als het over onze fotografie gaat. Als wij foto’s in opdracht maken hoort daar ook een overdracht van publicatierechten bij. Al in het offertestadium spreken we dat af. We dragen de auteursrechten niet over, maar wel de publicatierechten. Per opdracht kunnen daar uiteraard verschillen in zitten. Wil je beeldmateriaal publiceren maar twijfel je of je daar aparte licenties voor nodig hebt? Bel ons even. Dan kunnen we er even naar kijken, en een goede oplossing vinden.

Auteursrecht: Eh.. help!?

We kunnen je een klein beetje op weg helpen. De beroepsorganisatie DuPho. (Dutch Photographers) waar Fotografie Gerhard Witteveen bij aangesloten is heeft een overzichtelijke PDF gemaakt die snel duidelijk maakt of een foto gebruikt mag worden of niet. Het geldt overigens ook voor grafisch ontwerp, teksten, tekeningen, bouwontwerpen enzovoort. Natuurlijk is het een snelle check. Maar het is goed om te weten of iets wel of niet mag.

Het voorkomt onverwachte kosten of problemen met vormgevers, tekstschrijvers, architecten en anderen die met hun creativiteit een boterham verdienen!

DuPho. Auteursrecht check

DuPho-Auteursrechtenkaartje

De 10 geboden van het auteursrecht

  1. Respecteer het auteursrecht op foto’s.
  2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
  3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
  4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
  5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
  6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
  7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
  8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf
  9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
  10. Geef de fotograaf altijd een bewijs van publicatie.